• Het bewind onder de Engelsen.

  Bij het onder controle krijgen van de Nieuwe kolonie, bleken de Engelsen een beetje te ambitieus in hun poging om de 70.000 Frans Canadezen te verengelsen.In Frankrijk daarentegen was men er niet rouwig om dat Nieuw -Frankrijk in Engelse handen gevallen was, het gebied was maar een doorn in hun ogen, en ze waren beter af zonder.De Britse overwinning in Nieuw -Frankrijk leidde tot belangrijke veranderingen.De Controle van de pelshandel ging over in Engelse handen, en andere zaken volgden naderhand ook.In Groot Brittanië ,was men vol lof over de economische ontwikkeling in het pas verworven gebied, toch zag men een groot probleem.De overgrote meerderheid van de inwoners van Nieuw -Frankrijk was niet Brits afkomstig en Brits gezind.Oorspronkelijk zouden de Engelsen, alles wat uit het Franse Québec kwam, te bannen, en Amerikaanse kolonisten naar het gebied laten komen,om zo de 70.000frnastaligen te overtreffen.Maar de habitants hadden de plannen van de Engelsen in de smiezen, wisten dat ze door het thuisland(Frankrijk) in de steek werden gelaten, en nu onder een bewind stonden van een ONVERSCHILLIGE en ARROGANT BRITS bestuur.De pogingen om Québec te verengelsenhadden GEEN SUCCES, dus wisten de Britten dat ze tot een overeenkomst zouden moeten komen met de Fransen.Dit leidde tot een VERDRAG' het Québec act' uit 1774, waarin de CULTURELE,POLITIEKE,EN ECONOMISCHE BESCHERMING van de lokale Franstalige bevloking werden GEGARANDEERD.Het verdrag bracht de gemoederen van de meeste Canadiens tot rust.

 • Zomaar, om eens iets anders te doen....

  MOEDER ZIJN....Moeder zijn,is telkens weerde namen van je kinderen noemen blij zijn als je hen ziet. BRON van leven voor hen, zijnbrood zijn en licht. Moeder zijn,Is boog van aandacht zijn met handen die strelen, is warmte zijn, alles VERGEVEN en VERGETEN , is teder zijn, een huis zijn, waar het goed is THUIS te komen.

 • De Val van NIEUW-FRANKRIJK.

  Na de zoveelste oorlog tussen Frankrijk en Engeland op het Europese continent, tekenen beide landen de VREDE in Utrecht in 1713.Tevens werd ook een akkoord opgesteld over de verdeling van het GEKOLONISEERDE deel Noord-Amerika.Frankrijk heeft veel van zijn grondgebied en bezittingen moeten afstaan aan de Engelsen....ook Acadië.Ondanks de Franse tegenzin, om zich aan het verdrag te houden, heerste er een 30 JAAR vrede en grote vooruitgang.In 1744 braken er terug gevechten uit tussen de 2 grootmachten, en in 1756 VERKLAARDEN Frankrijk en Engeland in Europa elkaar de oorlog.Deze zou nu gezien uiteindelijk beslissend zijn voor de verdere geschiedenis en verloop van het ontstaan van het Canadese land.Beide regeringen beseften dat QUEBEC bezitten de doorslaggevende factor in deze oorlog zal zijn.In 1759 begonnen de Engelsen onder leiding van Generaal JAMES WOLFE aan de opmars naar de stad.Na vruchteloze aanvallen stelde één van Wolfe's mannen voor om de Fransenin de flank aan te vallen,en zo geschiedde.In de nacht van 12 september 1759, onderdekking van de duisternis, staken de Engelsende SAINT LAWRENCE over, en beklommen de rotsen.De verraste Franse soldaten wisten de aanval af te slaan , maar waren desdanig onder de indruk, dat ze in paniek raakten en zich halsoverkop terug trokken.Na de val van Québec was het slechts een kwestie van tijd , vooraleer de rest van Nieuw-Frankrijk door de Engelsen zou worden veroverd.

 • sterkte

  Wens ik Nadine vandaag, naar ik hier overal zie wordt ze vandaag geopereerd.Nadine was er ook voor me toen ik mijn operatie moest ondergaan.Dus sterkte Nadine, en laat de moed niet zakken,nancy.Dit lichtje van hoop en verdraagzaamheid draag ik tevens op aan alle mensen die zich inzetten om onze wereld een beetje beter en verdraagzamer te maken.Ook aan al mijn blog vrienden, om te laten weten dat ik elk van hen respecteer, en bewonder bij het gene wat ze ook mogen doen.

 • Terug naar de geschiedenis:De eerste Frans-Canadezen.

  Volgens vroege geschriften bestonden er 2 soorten van kolonisten, die naar de nieuwe wereld reisden.De eerste was de'coureur de bois' of de woudloper, die in de bossen trok en leefde van de pesldieren en de handel.De tweede was de ' habitant'de Franse kolonist die zich vestigde aan de fruchtbare oevers van de Saint Lawrence rivier en het land bewerkte.Deze 2 kolonisten verschildenqua levensstijl zo van elkaar dat ze binnen de kortste keren in de clinch lagen met elkaar.De woudloper was voor de habitant even onbetruowbaar en wraakzuchtig als de irokezen( een oorlogszuchtige indianenstam), en de woudloper vond dat de habitant of boer zijn pelsdoeren verjoeg en ze dieper in de wildernis dreef.De woudloper werd doorgaans als de flinkste en sterkste van de 2 afgeschilderd, maar ook de habitant was niet teonderschatten, en was een echte doorzetter.Deze boeren moesten ook wel, want de vruchtbaar maken van de dichtbeboste oevers aan de Saint Lawrence, was een zwaar en uitputtend werk.De gewassen sloegen niet snel aan, en in een oogwenk kon de jaar oogst naar de vaantjes gaan door slecht weer.De eerste wonigen waren zeer primitieve hutten, gebouwd van grove stammen, het water dat nodig was in het huishouden , moest door een gat in het ijs te maken gehaald worden, maar het ergste van al, was de oneindige kou die door merg en been ging.Toch kwam er vooruitgang,de houten huizen maakten plaats voor stenen woningen met grote openhaarden.Naarmate de nederzettingen uitgroeiden tot steden, en de boeren meer winst hadden van hun stuk land, veranderde het leven van de inwoners van NIEUW-FRANKRIJK, uiteindelijk was hun LEVENSSTANDAARD BETER EN GROTER dan dat van hun EUROPESE tijdsgenoten.Montréal en Québec waren uitgegroeid tot drukke handelscentra en bolwerken van het Franse gezag.De Franse geestelijken die tevergeefs geprobeerd hadden om de indianen te bekeren, hadden scholen en ziekenhuizen.In 1636 stichten ze tevens het'JESUIT COLLEGE' op(één jaar voor het beroemde HARVARD UNIVERSITY).Ok werden stappen ondernomen om GERECHTSHOVEN en gerechtelijke procedures te ontwikkelen,en in te voeren.In 1640 telde Nieuw-Frankrijk 240 inwoners, maar door de vooruitgang en nieuwe wetten had men tegen 1684 10000inwoners.De uit Amsterdam afkomlstige Cornelis Kriegshoff schreef veel over het leven van de toenmalige kolonisten en zette hen neer als HARDWERKENDE ,maar OPGEWEKTE MENSEN.In tijden van winter, wanneer de akkers met sneeuw bedekt waren , en de pakhuizen tot de nok gevuls met voedsel, hadden de Frans Candezen tijd om de ONTSPANNEN.Dit hielden vooral familie bijeen komsten in, maar ook een tijd van kaarten( dat door de katholieken verboden was), dansen en grote drankfestijnen.

 • Lap den duizendsten is gepasseerd

  En ik was hier toch wel niet zeker?:-(.

 • bijna de 1000ste bezoeker

  rararara wie zal het zijn ?Ben echt wel benieuwd, laat het me dan vlug weten, dan zullen we er hier op klinken